Aug
25

(Bulgarian) Възвръщаемост на инвестициите в Човешкия капитал

 

Aug
10

Автентично общуване

“Само истинската и дълбока доброта вдъхва живот на техниките за общуване. Съсредоточаването само върху техниките е като зубренето в училището… ” Стивън Кови Това е нашето предложение за обучение в меки умения, чиято цел е да повиши компетентността в служебните взаимоотношения по начин, който създава предпоставки за изграждане на доверие, откритост и стимулиране на творческия…
Повече…

Aug
09

Взаимозависимост 2

Това е втората форма на екипна работа, чийто основен фокус е осъзнаването на индивидуалните различия между участниците в екипа и съпътстващото разбиране на нуждата от взаимодопълване. Всички знаем, че сме различни, но въпреки това, когато общуваме помежду си ние по-често забравяме за това. Целта на този семинар за ефективно изграждане на екипи е да направи…
Повече…

Aug
09

Семинарите Футурист

Семинарите “Футурист” са два различни вида семинари, посветени на организационна промяна – в областта на иновациите и фирмената култура. В идеалния случай те въвличат всички служители в компанията, така че търсената промяна да обхване всички нива от организационната йерархия. Тяхната продължителност е половин (до един ден) и тяхното съдържание може да е различно – според…
Повече…