Aug
03

HC RoI

Това е услуга, която става все по-популярна в областта на HR средите, тъй като ….

Тя позволява да…

Може да се прилага както като елемент от цялостния инструментариум за организационна диагностика, така и самостоятелно.