Oct
30

Открито за автентичното лидерство

Животът на организациите и техните ръководители далеч би бил по-лесен, ако лидерството се състоеше от изчерпателен списък с прости правила, които лесно да могат да се спазват ден след ден, година след година. Истината обаче е, че лидерството е ежедневно предизвикателство (1), което изисква генериране на нови идеи, развитие и прилагане на нови творчески и…
Повече…

Oct
29

Организационно здраве

Бих искала да споделя малко от една изключителна книга, която се нарича “Манията да бъдеш изключителен”. Нейното подзаглавие е “Четири основни правила за издигането на една организация на световно ниво”, а нейният автор – Патрик Ленсиони ( организационен консултант, лектор и автор на бестселъри в областта на мениджмънта и фирменото развитие). Ценността на тази книга…
Повече…

Oct
27

Важността на общуването

Всеки знае, че общуването е много важно. Но примерът, който сега споделям с вас, показва тази важност по много еднозначен и красноречив начин. При това – по отношение на служебната комуникация, т.е. начина и качеството на общуването, което се случва в бизнес-организациите. Той е от книгата на Джон Клийз и Робин Скинър “Животът и как…
Повече…

Oct
25

Портрет на психически здравите организации

Не само индивидите имат психично здраве, организациите също го имат. И, подобно на психичното здраве при индивидите, то не е въпрос на това дали го има или няма, а в каква степен го има. Защото, както ни казва Робърт Скинър в книгата си “Животът и как да успеем”, понятието за психичното здраве е величина, която…
Повече…