Oct
27

Важността на общуването

Всеки знае, че общуването е много важно. Но примерът, който сега споделям с вас, показва тази важност по много еднозначен и красноречив начин. При това – по отношение на служебната комуникация, т.е. начина и качеството на общуването, което се случва в бизнес-организациите. Той е от книгата на Джон Клийз и Робин Скинър “Животът и как да успеем” , където се казва, че в здравословните компании се общува много! – по здравословен начин – като всеки един има възможност да бъде изслушан и мнението му да бъде чуто. И че това се знае особено добре в Япония. Там се прилага особено прецизно на първоначалната фаза на даден проект, за да са сигурни, че той стъпва на добра основа. ” На един западен човек техните заседания биха изглеждали като твърде неорганизирани, твърде много приказки и бавене, но резултата от последващите действия, показва, че те са многократно по-ефективни, ако са били предшествани именно от такъв вид обстойно общуване.”

Примерът в книгата е с построяване на два идентични завода за параксилол – в Япония и в UK. Ето фактите:

“Четири месеца след като британците започват строежа си, японците все още продължават с безконечните си дискусии. Но когато японците пристъпват към работата си, скоростта им е като на „гресирана светкавица” – така че те приключват строежа си седем месеца преди британците! Нещо повече, техния завод работи още от първия ден, докато пуснатият седем месеца по-късно британски завод преминава през още три месеца за оправяне на „грешките на растежа”.”

Впечатляващо, нали? Все още ли се съмнявате в изключителната важност на общуването за успеха на вашата компания?

Камелия Хаджийска