Вашия урок по лидерство

Интегритет

„Интегритет” е донякъде мъглява дума, така че нека да ви кажа моето определение. Хората с интегритет казват истината и държат на думата си. Те поемат отговорност за миналите действия, признават си грешките и ги поправят. Знаят законите на своята страна, индустрия и компания – и то не само на думи – и им се подчиняват. Те играят, за да спечелят, но по правилата.”

Джак Уелч