Oct
29

Организационно здраве

Бих искала да споделя малко от една изключителна книга, която се нарича “Манията да бъдеш изключителен”. Нейното подзаглавие е “Четири основни правила за издигането на една организация на световно ниво”, а нейният автор – Патрик Ленсиони ( организационен консултант, лектор и автор на бестселъри в областта на мениджмънта и фирменото развитие).

Ценността на тази книга е, че отправя едно много важно послание за успеха на съвременните бизнес-организации по един много ясен и убедителен начин. И то е, че изключителните ръководители, които могат да издигнат организациите си на истински високо ниво на представяне е са тези ръководители, които  умеят да се грижат за организационното здраве на компанията си. Ето какво той казва в своята книга:

“Повечето ръководители на фирми отделят значителна част от своето време и енергия в търсене на предимство пред конкуренцията главно в областта на стратегията, технологиите, маркетинга и останалите области от деловия живот, които се базират на интелектуална собственост или финансов капитал. Така и трябва да бъде…Все пак съществува едно предимство, което е на разположение на всяка фирма и въпреки това е почти игнорирано. Още повече, че то е устойчиво във времето, тъй като изобщо не се базира на информация или интелектуална собственост. Става въпрос за нещо, което си позволявам да диференцирам като „организационно здраве” – нещо, което отнема голяма част от времето и енергията на наистина изключителните ръководители.”

Както се вижда, Патрик Ленсиони е поредният организационен консултант, който говори за основното устойчиво конкурентно предимство в съвременния свят – хората, и който говори за изключителната важност на организационното здраве по отношение на това дали това предимство ще бъде развито или не. Неговата дефиниция за организационно здраве е: “Здрава е онази организация, в която разприте и объркването са незначителни, има здрав морал и висока производителност, ниско ниво на текучеството и по-малко разходи по назначението на нови специалисти… “ След което посочва четирите правила, които допринасят за по-високи нива на организационно здраве:

  • Правило едно: изграждай и поддържай добре сработен управленски екип
  • Правило две: Създавай организационна яснота
  • Правило три: Чрез многократна комуникация към организационна яснота
  • Правило четири: Укрепване на организационната яснота чрез човешки системи

Тъй като това не са сложни правила за практикуване, а и авторът ги е обяснил наистина отлично с примери от практиката си, става ясно, че истинското предизвикателство пред превръщането на една организация в здрава, е наличието на изключителен ръководител. По този повод Ленсиони казва:

“Една организация може да постигне добро здравословно състояние единствено чрез своя ръководител и никой друг! Президентите и главните изпълнителни директори разпределят често и почти винаги с пълен успех отговорностите за стратегията, технологиите, маркетинга и финансите на своите преки заместници. Но отговорността за културното благосъстояние на компанията е тяхна и на никой друг. И тъй, може би ви звучи странно, но здравето на организацията е най-важното за всеки ръководител. Интелигентността при прякото управление идва на второ място.”

Това е – отговорността за здравето на организацията е отговорност най-вече на нейното ръководство. Иначе няма как да се случи – ние даже си имаме и поговорка, че “Рибата мирише от главата”. Според мен най-високото ниво на организационно здраве е въплътено в концепцията за автентичната организация. Най-здравите организации са автентичните организации. И за целта начело на тях трябва да стоя автентични лидери! И това, което тези лидери е добре да знаят е, че:

„Всички преуспяващи организации се радват на две основни качества: те са разумни и имат добро здраве. Разумна е тази организация, която разработва интелигентна стратегия, маркетинг, продуктови характеристики и финансови модели, превъзхождащи тези на конкуренцията. А на добро здраве се радва компанията, в която интригите и задкулисните игри са отстъпили място на висок морал, слабо текучество и добра производителност на труда.

Въпреки, че тези две качества са еднакво важни, в процеса на своите изследвания аз установих, че болшинството ръководители обръщат повече внимание на интелигентните стратегии, отколкото на здравословното състояние на фирмата си. Това е напълно разбираемо, особено ако се вземе предвид влиянието на бизнес школите и специализирания печат. Но по отношение на здравословното състояние на фирмите, това наистина е жалко. Защото именно то е главната предпоставка за траен успех.

Това е така, първо, защото организациите в добро здраве винаги намират начин да бъдат и разумни. Дори когато техните идеи са временно по-слаби от идеите на конкуренцията, те са достатъчно гъвкави, за да отчетат своите слабости и да променят плановете си навреме, преди да е станало късно. От друга страна, много неизвестни или напълно забравени компании се лишават от интелектуални предимства просто защото затъват във вътрешни междуособици, липса на яснота и всички други проблеми, които са характерни за организациите в недобро здраве.

Второ, организациите в добро здраве са далеч по-малко податливи на ежедневните проблеми от онези, в които цари нездрава атмосфера. В моменти на криза служителите на здравата фирма остават на поста си, малцина искат да напуснат. И с това допринасят за възстановяване на временно изгубеното предимство пред конкуренцията.”

Напълно споделям казаното от Патрик Ленсиони. И затова го предавам по-нататък – хората, които са начело на бизнес организациите или са отговорни за управлението на човешкия ресурс в компанията,  имат нужда от подобни знания – не само, за да увеличат нивата на организационно здраве – за да увеличат своята лична удовлетвореност от работата си с хората. Защото трайният успех е успехът, при който всички печелят!

Камелия Хаджийска