Вашия урок по лидерство

Failures

“90 percent of all leadership failures are character failures” Stephen Covey

Dec
15

The Future of Business

 

Dec
15

(Bulgarian) Бъдещето на маркетинга – маркетинг 3.0