Mar
27

Душата на организацията

Доверието, вдъхновението и ангажираността представляват душата на организацията, но твърде често тя е погребана и пренебрегвана.  Разликата между познанията ни за този аспект на хората и задълбоченото ни разбиране на финансовия капитал е впечатляваща. Линда Гратън

„Ние действаме във времето, търсим смисъл, имаме душа – това са принципите, върху които е изградена фундаменталната човечност на организациите. Да се отричат, означава да се създават организации без надежда, вдъхновение или вълнение. Да се признават, означава да се внесе в тя х творчество и вдъхновение”.

Линда Гратън