Mar
25

(Bulgarian) Смяна на парадигмата – влияние “отдолу-нагоре”

Ние от „Футурист“ знаем, че все още не са много организациите и лидерите, които са готови да направят дълбоки и значими промени в своята стратегия за работа с човешкия ресурс, която да постави хората в центъра на корпоративната си политика и така да създадат основното конкурентно предимство на бъдещето – хората, с тяхната мотивация, творчество, лоялност и ангажираност. Все още повечето от нас сме склонни да вярваме на това, което виждат очите ни. Но това, което виждаме принадлежи на настоящето. Ако сега виждаме успех, това не значи че този успех ще бъде наличен и в бъдещето. За да видим в бъдещето е необходимо не просто да виждаме, необходимо е да виждаме ясно. И не е необходимо да сме ясновидци, за да виждаме ясно – достатъчно е да следваме хората, които имат визия за бъдещето, дори и да не наричат себе си футуролози. Хора, като Стивън Кови, Питър Дракър, Линда Гратън и много други, които отправят едни и същи послания към бъдещето и света – свят, в който човешкия дух и вечните ценности са водещи фактори на успеха и организационното благополучие.

За нас от Футурист смяната на парадигмата означава смяна на посоката влияние – в която влиянието на индивида върху организацията става все по-силно и отстъпва на силно доминиращото досега влияние на организацията върху индивида. Хората дават конкурентно предимство на компанията, ако са творчески и вдъхновени. Затова компаниите, които искат да имат това конкурентно предимство са компаниите, които дават възможност на хората да усещат значението на своя индивидуален принос към тяхното развитие, които за отворени за влияние “отдолу” и са готови да се променят. На мястото на нагласата към хората към компанията като на изпълнители, които следват това, което им се казва и възлага, идва обратното движение – от изпълнител към самоуправляващ се индивид, който може на свой ред също да влияе върху организацията. Бъдещето принадлежи на компаниите, които успеят да направят тази промяна. И ние бихме искали да им помогнем в този процес. Това е нашата мисия, която придава смислена цел на нашето съществуване като фирма за HR аутсорсинг, това е и нашата визия за бъдещето, която ни вдъхновява.