Dec
29

(Bulgarian) “Ключовите разговори” – за успешна комуникация, когато залозите са високи

 

Oct
30

Открито за автентичното лидерство

Животът на организациите и техните ръководители далеч би бил по-лесен, ако лидерството се състоеше от изчерпателен списък с прости правила, които лесно да могат да се спазват ден след ден, година след година. Истината обаче е, че лидерството е ежедневно предизвикателство (1), което изисква генериране на нови идеи, развитие и прилагане на нови творчески и…
Повече…

Oct
22

Автентична организация

  Автентичност според речника означава „отговарящ на оригинала; който не е фалшив, лъжлив, не е имитация; истински, реален”. Накратко, автентичността изисква да оставаме верни на собствената си личност, дух или характер, т.е. да бъдем верни на себе си. Как една организация може да бъде себе си? Знаем, че организацията е сложен комплекс от различни компоненти…
Повече…

Oct
14

Истинското ПР предизвикателство

 автор: C.Y. Harquail, превод от английски: Вера Гилина “Изграждането на корпоративна репутация, която да бъде автентична изисква обликът (имиджът) на организацията да се основава на нейните истински отличителни характеристики. Една организация има задължението да покаже взаимовръзката между своите истински характеристики и репутацията, която претендира, че притежава. Докато ПР специалистът има задължение да обясни взаимовръзката между…
Повече…